Νέο γραφείο στο Μαρούσι

2016-05-05 14:02

Σε συνεργασία με την Psychocare Athens ο Αντωνόπουλος Παναγιώτης παρέχει ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και ατομική συμβουλευτική στον χώρο της Ψυχοθεραπευτικής Αθηνών στο Μαρούσι. Η Psychocare Athens είναι μια συνεργασία ειικών ψυχικής υγείας με στόχο την παροχή μιας μεγάλης γκάμας υπηρεσιών ψυχικής υγείας που εκτείνονται από ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες έως υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Θεραπευτικά ακολουθείται κατά κύριο λόγο το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο καθώς και η συστημική προσέγγιση. Μέλημά της Psychocare Athens είναι η προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλού επιστημονικού επιπέδου.