Ο Αντωνόπουλος Παναγιώτης μιλάει για τον Ξενώνα Παιδιών "Μελία"

2014-01-18 13:13

Ακούστε τον Αντωνόπουλο Παναγιώτη να μιλάει για τον ξενώνα παιδιών ''Μελία'' της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ).

www.alpha989.com/Media.aspx?a_id=1338&item=9709&prodId=127